Söndag 28 april hölls årsstämman traditionsenligt vid banorna på Älgö Tennisklubb. Tre nya förslag röstades igenom; dels att nya andelsvärdet blir 4.400kr, att då konvertera del av extra årsavgift från 2018 till andel och dels frågan om att införa ett stödmedlemskap för de som vill vara stödmedlemmar till klubben en sk Kompis. Sist men inte minst förändrade stadgar ihop med att medlemskapet ändras. Publicering av protokoll finns på sidan Om Älgö TK

Styrelsen