toppbild-aktivitet

Vad innebär det att vara medlem?

Medlemskap innebär att man har en av de upp till 200 andelar som finns inom ÄTK. Varje andel kostar 400:- som returneras när medlemmen återlämnar andelen till klubben eller avslutar sitt medlemskap i klubben. Antalet andelar per medlem är begränsat till 3 stycken. Medlemskapet gäller en familj och två  generationer.

För att behålla sitt medlemskap

Det krävs att man före förfallodatum varje år betalat in en avgift per innehavd andel. Under våren skickar klubben ut information till de som är medlemmar om dess avgift och betalning. De andelar som inte har betalats vid utsatta förfallodatumet, och efter en påminnelse, är förbrukade och erbjuds då vidare till andra människor som står i klubbens kö.

Som aktiv medlem i ÄTK kan du

  • för 900:-  spela tennis under 12 speltimmar per innehavd andel under hela sommaren, bokas via On-line portalen MATCHi
  • hyra outnyttjade bantider till reducerat pris, 140:- per timme
  • delta i klubbens tävlingar – midsommarturneringen, klubbmästerskapet
  • delta i klubbens dubbelspel och samvaro på  torsdagskvällar
  • delta i klubbens årsfest – kräftskivan – i början på augusti